• 21 กุมภาพันธ์ 2017 at 11:00
  • 528
  • 0
ลุ้น!นั่งรถไฟฟ้าสีม่วงเร็วกว่ากำหนด รฟม.แจ้งไจก้าขอไฟเขียวเร่งก่อสร้าง

นายรณชิต แย้มสะอาด รองผู้ว่าการ (ฝ่ายปฏิบัติการ) รักษาการ ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า จากนโยบายของนายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ได้เร่งรัดการก่อสร้างงานโยธารถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ระยะทาง 23 กิโลเมตร โดยต้องการให้แล้วเสร็จสิ้นเดือนธ.ค.2557 จากแผนที่กำหนดแล้วเสร็จในปี 2558 รฟม.ได้ทำหนังสือถึงองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (ไจก้า) ซึ่งเป็นผู้ให้เงินกู้ เพื่อแจ้งแผนการเร่งรัดระยะเวลางานก่อสร้างงานดังกล่าวแล้ว เนื่องจากสัญญาก่อสร้างกับผู้รับเหมากำหนดระยะเวลาก่อสร้างไว้ที่ 1,100 วัน โดยจะต้องรอไจก้าตอบกลับมาเป็นทางการอีกครั้ง

 
ทั้งนี้ นโยบายต้องการเร่งรัดการก่อสร้างงานโยธารถไฟฟ้าสายสีม่วงให้เร็วกว่าแผน 3% โดยในปัจจุบันการก่อสร้างในภาพรวมเร็วกว่าแผนแล้วประมาณ 1% โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากราคาน้ำมันซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการก่อสร้างมีแนวโน้มราคาเพิ่มสูงขึ้น และอาจจะทำให้มูลค่าโครงการปรับขึ้นลงได้ นอกจากนี้ จะทำให้เปิดเดินรถไฟฟ้าได้เร็วขึ้น ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุด

 นายรณชิตกล่าวถึงการประกวดราคาสัญญาที่ 6 ซึ่งเป็นงานระบบรางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร วงเงิน 3,663 ล้านบาท ว่า ล่าสุดไจก้าได้เห็นชอบเห็นชอบเอกสารเงื่อนไขการประกวดราคา (ทีโออาร์) แล้ว โดยในวันที่ 28 ก.พ.นี้ รฟม.จะเริ่มประกาศประกวดราคา และขายเอกสารถึงวันที่ 14 มี.ค.2554 จากนั้นจึงให้ผู้ที่สนใจเข้ารับเอกสารกลับไปจัดทำรายละเอียดกลับมายื่นข้อเสนอในวันที่ 16 พ.ค.2554 เพื่อดำเนินการคัดเลือกหาผู้ร่วมลงทุนในโครงการต่อไป

 สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ระยะทาง 23 กิโลเมตร ค่าก่อสร้างงานโยธาประมาณ 36,055 ล้านบาท แบ่งงานออกเป็น 3 สัญญา ซึ่งภาพรวมงานก่อสร้างมีความคืบหน้า 19% (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ม.ค.2554) เร็วกว่าแผน 1%

 โดยในสัญญาที่ 1 เป็นงานก่อสร้างโครงสร้างทางยกระดับตะวันออก ช่วงบางซื่อ-เตาปูน-สะพานพระนั่งเกล้า ระยะทาง 12 กิโลเมตร วงเงิน 14,842 ล้านบาท มีกิจการร่วมค้า CKTC (บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และบริษัท โตคิว คอนสตรัคชั่น จำกัด) เป็นผู้รับงาน โดยงานก่อสร้างล่าสุด คืบหน้า 25.52% ช้ากว่าแผน 0.9%

สัญญาที่ 2 เป็นงานโครงสร้างยกระดับส่วนตะวันตก ช่วงสะพานพระนั่งเกล้า-คลองบางไผ่ ระยะทาง 11กิโลเมตร วงเงิน 13,050 ล้านบาท มีบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับงาน โดยงานก่อสร้างมีความคืบหน้า 14.89% เร็วกว่าแผน 1.95%

ส่วนสัญญาที่ 3 เป็นงานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดรถ วงเงิน 5,050 ล้านบาท มีกิจการร่วมค้า PAR (บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย) จำกัด) เป็นผู้รับงาน โดยงานก่อสร้างคืบหน้า 8.62% เร็วกว่าแผน 0.03%

 

ที่มา ผู้จัดการ 23/02/2554