• 21 February 2017 at 11:00
 • 699
 • 0

เกร็ดความรู้เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ

การเลือกใช้เครื่องเอทีเอ็ม

 • หากเป็นไปได้ คุณควรเลือกใช้เครื่องเอทีเอ็ม ที่คุณเคยใช้อยู่เป็นประจำ หรืออย่างน้อยเลือกใช้เครื่องที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย
 • สังเกตบริเวณที่ตั้งเครื่องเอทีเอ็ม ก่อนที่จะเข้าไปใช้เครื่อง หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหากเห็นว่ามีบุคคลน่าสงสัยอยู่ในบริเวณ 
 • หลีกเลี่ยงการเปิดกระเป๋าถือ หรือกระเป๋าเงินระหว่างที่รอคิวใช้เครื่อง เตรียมบัตรเอทีเอ็ม ของคุณให้พร้อมก่อนใช้เครื่อง 
 • สังเกตดูที่เครื่องว่ามีการถูกดัดแปลงหรือไม่ เช่นดูว่าบริเวณที่สอดบัตรหรือบริเวณคีย์บอร์ด มี อุปกรณ์แปลกปลอมติดอยู่หรือไม่ หากสังเกตเห็นอุปกรณ์แปลกปลอม คุณไม่ควรใช้เครื่องเอทีเอ็มนั้น
  นอกจากนี้คุณควรดูว่าบนหน้าจอเครื่องแสดงข้อความแนะนำการใช้เครื่องที่ผิดไปจากข้อความที่คุณเคยใช้บริการ หากคุณสงสัยว่าเครื่องเอทีเอ็ม นั้นถูกดัดแปลง คุณควรใช้เครื่องเอทีเอ็มเครื่องอื่นรวมทั้งแจ้งให้ทางธนาคารเจ้าของเครื่องทราบ 
 • หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องเอทีเอ็มที่มีข้อความหรือป้ายที่แจ้งเตือนว่า ข้อความแนะนำการใช้เครื่องมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อความถูกติดเหนือช่องรับบัตร เนื่องจากธนาคารไม่มีนโยบายที่จะติดข้อความหรือป้ายประกาศใดๆ บนเครื่องโดยเฉพาะกรณีที่มีการดัดแปลงเครื่อง

การใช้เครื่องเอทีเอ็ม

 • ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีคนแปลกหน้าเสนอตัวเข้ามาช่วยคุณในขณะที่คุณกำลังใช้เครื่อง แม้ว่าคุณกำลังมีปัญหาอยู่ เช่นบัตรติด หรือมีปัญหาการทำรายการต่างๆ รวมทั้งระมัดระวังบุคคลที่เข้ามาเบี่ยงเบนความสนใจในขณะที่คุณยืนอยู่ในบริเวณเครื่องเป็นอันขาด
 • ขณะรอใช้เครื่องอยู่ในแถว ควรรักษาระยะห่างกับคนอื่นที่อยู่ในแถว คุณควรระวังไม่ให้ใครสามารถแอบดูคุณระหว่างที่คุณกำลังกดรหัสบัตรได้ 
 • ระหว่างใช้เครื่องเอทีเอ็ม คุณควรยืนประชิดกับตัวเครื่อง และควรเอามือป้องแผงคีย์บอร์ดในขณะที่คุณใส่รหัสบัตร ( คุณอาจจะใช้ข้อนิ้วกลางกดรหัสแทนปลายนิ้ว) 
 • ทำตามขั้นตอนที่แสดงบนจอ เช่นข้อแนะนำที่บอกไม่ให้คุณใส่รหัสบัตรจนกระทั่งเครื่องจะบอกให้ใส่ เป็นต้น 
 • หากคุณรู้สึกว่าเครื่องทำงานไม่เป็นไปตามปกติ คุณควรกดปุ่ม ‘ ยกเลิก ’ รับบัตรคืน และไปใช้เครื่องเอทีเอ็มเครื่องอื่นแทน นอกจากนี้ควรรายงานธนาคารเจ้าของเครื่องให้ทราบ 
 • ไม่ควรสอดบัตรในช่องสอดบัตรด้วยความรุนแรง หรือในลักษณะฝืน 
 • เก็บสลิปที่ทำรายการทุกครั้ง เพื่อไว้ใช้เปรียบเทียบกับรายการเดินบัญชีประจำเดือนของคุณ 
 • หากบัตรของคุณติด ถูกยึดหรือสูญหาย คุณควรติดต่อธนาคาร ในทันที 
 • ไม่ควรรีบร้อนทำธุรกรรม คุณควรเก็บบัตร และธนบัตรเข้ากระเป๋าเงิน หรือกระเป๋าถือให้เรียบร้อยก่อนเดินออกจากบริเวณเครื่อง 

ข้อควรกระทำในการใช้เครื่องเอทีเอ็ม

 • จดจำรหัสประจำบัตรของคุณ (หากคุณจำเป็นต้องจดรหัสเก็บไว้ ไม่ควรเก็บรหัสนั้นรวมไว้ที่เดียวกับบัตร)
 • ไม่ควรเปิดเผยรหัสบัตรให้บุคคลอื่นทราบ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือตำรวจ 
 • ไม่ควรตั้งรหัสประจำบัตรที่คนอื่นสามารถเดาได้ เช่น วันเกิดของคุณ เป็นต้น 
 • เปลี่ยนรหัสประจำบัตร เป็นระยะๆ หรือเมื่อมีบุคคลอื่นทราบ คุณควรกระทำการเปลี่ยนรหัสประจำบัตรทันที 
 • คุณควรจำกัดวงเงินการถอนที่เหมาะสม โดยแจ้งกับสาขาธนาคารที่คุณมีบัญชีอยู่ 
 • ตรวจสอบดูยอดคงเหลือ รวมทั้งตรวจสอบสมุดบัญชีเงินฝากอยู่เป็นประจำ หากคุณสังเกตเห็นความผิดปกติใดๆ ควรแจ้งให้ธนาคารทราบทันที

เกร็ดความรู้ทั่วๆ ไป 

 • ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เซ็นชื่อที่หลังบัตรทันที เมื่อได้รับบัตร
 • เก็บรักษาบัตรไว้ให้ดี เสมือนบัตรคือเงินสด และควรเก็บในที่ปลอดภัย ไม่ควรทิ้งบัตรไว้ที่บ้าน ที่ทำงาน ยานพาหนะ หรือสถานที่สาธารณะ 
 • หากเป็นไปได้ไม่ควรปล่อยให้ กระเป๋าเงิน หรือกระเป๋าถือที่คุณใช้เก็บบัตร คลาดสายตาในที่สาธารณะ 
 • ควรระมัดระวังในการทำธุรกรรม อาทิ ไม่ควรให้บริกรในภัตตาคารนำบัตรเพื่อไปชำระหรือกรณีที่คุณต้องยื่นบัตรให้แก่แคชเชียร์ สังเกตในขณะที่แคชเชียร์ทำการรูดบัตร ควรดูให้แน่ใจว่าแคชเชียร์ไม่ได้รูดบัตร บนเครื่องรูดสองเครื่อง หากคุณเห็นการกระทำที่น่าสงสัย คุณควรแจ้งต่อทางธนาคารทันที 
 • บันทึกหมายเลขบัตรทุกบัตรที่คุณได้รับ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการแจ้งกรณีที่บัตรสูญหายและเก็บบันทึกนั้นไว้ในที่ทีปลอดภัย คุณควรตรวจสอบสม่ำเสมอว่าไม่มีบัตรใดสูญหายไป 
 • ไม่ควรเปิดเผยหมายเลขบัตรทางโทรศัพท์ หรือทางอินเทอร์เน็ต กับร้านค้าหรือบริษัทที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ 
 • คุณควรอ่านและทำความเข้าใจต่อคำสงวนสิทธิ์ในการใช้บัตรที่ออกโดยผู้ออกบัตร หรือควรติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หากคุณมีคำถามที่เกี่ยวกับคำสงวนสิทธิ์นั้น 
 • คุณควรระมัดระวังในการใช้บัตรที่ร้านค้า ภัตตาคาร ร้านค้าทางอินเทอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ ซึ่งคุณสามารถสอบถามในเรื่องความปลอดภัยในการใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ กับเจ้าหน้าที่สาขาของธนาคาร

รูปแบบต่างๆในการทำอาชญากรรมทางเครื่องเอทีเอ็ม 

 • การทำให้บัตรติดขัด: อาชญากรจะติดตั้งเครื่องกักบัตรไว้เพื่อทำการกักบัตรไว้ และจะทำการกู้บัตรคืน ภายหลังจากเจ้าของบัตรเดินออกไปจากบริเวณเครื่องแล้ว
 • การคัดลอกบัตร: อาชญากรจะติดตั้งเครื่องคัดลอกบัตร โดยใช้เครื่องที่มีความสามารถในการคัดลอกข้อมูลบนแถบแม่เหล็กของบัตร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการทำบัตรปลอม 
 • การเปลี่ยนบัตร: อาชญากรจะลอบเปลี่ยนบัตร กับบัตรปลอมในขณะที่คุณทำธุรกรรม 
 • การแอบดูหมายเลขรหัสบัตร: อาชญากรจะพยายามยืนอยู่ใกล้กับเจ้าของบัตร ในขณะที่เจ้าของบัตรกำลังกดรหัสประจำบัตร 
 • การลักลอบดูหมายเลขรหัสบัตร: ไม่ว่าจะเป็นการแอบดู การส่องกล้อง หรือการใช้กล้องโจรกรรมชนิดต่างๆ 
 • การทำลายเครื่อง: โดยการทำความเสียหายแก่ช่องรับบัตร ทำให้เครื่องไม่สามารถรับบัตรได้ 
 • การงัดแงะเครื่อง: เพื่อลักลอบเอาเงินสดที่บรรจุอยู่ภายในเครื่อง 
 • การดัดแปลงเครื่อง: โดยอาชญากรจะติดข้อความหรือสัญลักษณ์บนเครื่องเอทีเอ็ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหลอกให้ผู้ใช้บัตร กระทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเอื้อต่อการทำอาชญากรรม 
 • การปล้นในระยะประชิด 
 • การทำอาชญากรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ต: โดยอาชญากรจะสร้างเว็บไซต์ที่แลดูมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งผู้ถือบัตรจะถูกขอข้อมูลหมายเลขบัตร และรหัสประจำบัตร รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เพียงพอต่อการทำบัตรปลอม