• 21 กุมภาพันธ์ 2017 at 11:00
  • 1222
  • 0

 

โครงการ ASA 101 เชิญชวนนิสิตนักศึกษา ร่วมแข่งขันเพื่อแบ่งปันผลงาน 101 บาท เปลี่ยนชีวิต

โครงการ ASA 101
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนิสิตนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมส่งผลงานเพื่อเป็นตัวแทนของสถาบัน จัดแสดงในพื้นที่นิทรรศการผลงานนักศึกษา ในงานสถาปนิก’56 ภายใต้แนวความคิด “Borderless : แข่งขัน...แบ่งปัน” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันอังคารที่ 30 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556

จุดมุ่งหมาย - นำเสนอ 28 ผลงานในการสร้างสรรค์พื้นที่ใช้สอยขนาดเล็ก ที่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกำหนดให้อยู่ในงบประมาณไม่เกิน 101 บาท ในรูปแบบคลิปวีดีโอ และ โมเดล เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่ได้เห็นผลงาน สามารถนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายและทำได้จริงในชีวิตประจำวัน

เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด
1.1 นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
* เฉพาะสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกของสมาคมสถาปนิกสยามฯ
1.2 ผู้เข้าร่วมประกวดแบบ มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้มากกว่า 1 ผลงาน
1.3 ผลงานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นแนวคิดและรูปแบบที่ไม่เคยมีการนำเสนอ
ที่ใดมาก่อนและต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานของผู้อื่น
1.4 ลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นของผู้เข้าร่วมประกวด
1.5 สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์และแสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งเข้า
ประกวดเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ในทุกรูปแบบ
 

การคัดเลือก
แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 : พิจารณาคัดเลือกผลงานโดยสถาบันการศึกษาของนักศึกษา 1 ผลงาน
ขั้นตอนที่ 2 : ตัดสินรางวัลขวัญใจมหาชน
คะแนนจากผู้ชมใน Youtube 55 %
คะแนนจากการโหวตผ่าน application 45 %
การส่งผลงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่นักศึกษาสังกัด

ขอบเขตของผลงาน
คลิปวีดีโอ : นำเสนอประเด็นปัญหาที่สนใจและแสดงวิธีการแก้ไขปัญหาจากงบประมาณที่ไม่เกิน 101 บาท และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที
โมเดล : ขนาดตามความเหมาะสม โดยต้องอยู่ในพื้นที่แสดงงานที่จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งพื้นที่จัดแสดงงานมีขนาด หน้ากว้าง 1.2 ม. ลึก 0.8 ม. สูง 2.4 ม.
งบประมาณในการสนับสนุน : ทางสมาคมฯ มีงบประมาณให้สถาบันละ 8,000 บาท ( รวมค่าใช้จ่ายในการสร้างคลิปวีดีโอ โมเดล และตกแต่งบูทนิทรรศการ )

กำหนดการ
1. คณะกรรมการฯ ชี้แจงการประกวดแบบและตอบข้อซักถาม วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
2. แต่ละสถาบันการศึกษาส่งคลิปผลงานให้สมาคมสถาปนิกสยามฯ วันพุธที่ 17 เมษายน 2556
เพื่ออัพโหลด ในเว็บไซด์ยูทูป
3. ติดตั้งผลงาน วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556
4. ตัดสินรางวัลขวัญใจมหาชนพร้อมมอบรางวัล วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556
คณะกรรมการตัดสิน : ประชาชน
รางวัล : ขวัญใจมหาชน 1 รางวัล พร้อมโล่ห์
 

ดาวน์โหลด :   รายละเอียดโครงการ "ASA 101"

หมายเหตุ : หมายเหตุ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ทราบและทำความเข้าใจในเป้าหมายของโครงการฯ  ทั้งนี้ จึงขอนำเสนอผลงานอ้างอิงเพื่อเป็นตัวอย่างของงานดังนี้

ผลงานอ้างอิง

1.รถเมล์สีเขียว: สวนสวยบนหลังคารถ เพิ่มออกซิเจนขับเคลื่อนทั่วเมือง 

http://www.creativemove.com/design/bus-root/#ixzz2KFJssg9N

2. A Liter Of Ligh 

http://www.youtube.com/watch?v=o-Fpsw_yYPg

3. The Readery: ช้อปแว่นตา ซื้อหนังสือ เสริมการขาย สร้างการอ่าน 

http://www.creativemove.com/creative/the-readery/#ixzz2KFMDQMST

4. ‘Sing!’ ชาวแวนคูเวอร์ส่งเสริมการใช้พื้นที่ด้วยเวทีดวลคาราโอเกะ 

http://www.creativemove.com/creative/page/2/#ixzz2KFMaMGi0

5. ‘Weed Dating’ เมื่อชาวสวนชวนกันออกเดทปลูกต้นรักลงดิน
http://www.creativemove.com/creative/page/3/#ixzz2KFN1k761

6. ‘Homeless Garden Project’ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้ก้าวหน้า
http://www.creativemove.com/creative/homeless-garden-project/#ixzz2KFNYDdGO

7.ชาวเคนยาสุดแฮปปี้ มีครัวใหม่ให้ใช้ฟรี เพียงแค่เอาขยะมาแลก
http://www.creativemove.com/creative/page/7/#ixzz2KFP3sQHj

8. Little Free Library ห้องสมุดสำหรับทุกคน สร้างสังคมแบ่งปันหนังสือ
http://www.creativemove.com/creative/little-free-library/#ixzz2KFPRSs91

9. Truck Farm Chicago ฟาร์มเคลื่อนที่แนะนำเด็กปลูกผักกินเอง
http://www.creativemove.com/creative/truck-farm-chicago/#ixzz2KFPmUtab

10. เกมทิ้งขวดลงถัง…เปลี่ยนพฤติกรรมให้คนรักษ์โลกได้
http://www.creativemove.com/creative/page/11/#ixzz2KFQgifSH

11. ตู้หนังสืออ่านฟรีบนฟุตบาท ของดีและฟรีก็มีในโลกด้วย!!
http://www.creativemove.com/creative/page/12/#ixzz2KFQuyuQE

12. แฮ็คเกอร์ป่วนเมือง! แอบเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะ เป็นสนามเด็กเล่น
http://www.creativemove.com/creative/page/12/#ixzz2KFR4uZAN

13. ‘Straatlokaal’ จากถังขยะใบใหญ่สู่แหล่งแฮงก์เอ้าท์แห่งใหม่ของชุมชน
http://www.creativemove.com/architecture/straatlokaal/#ixzz2KFSQ8Vz8

14. ที่ปลูกต้นไม้ในเมืองมันหายากนัก ก็ปลูกบนพื้นคอนกรีตมันซะเลย
http://www.creativemove.com/architecture/crack-garden/#ixzz2KFSr9cqX

15. หนุ่มจีนฉุนบ้านราคาแพง ชวนเพื่อนสร้างบ้านเอง ลดภาระให้พ่อแม่
http://www.creativemove.com/architecture/egg-shell/#ixzz2KFTSwclp