• 21 February 2017 at 11:00
  • 990
  • 0
สถาบันก่อสร้างจัดทัพใหญ่ติวเข้มผู้รับเหมา - แรงงานมีฝีมือรับ "เออีซี"

"สถาบันก่อสร้าง" และแรงงานที่มีฝีมือได้มาตรฐานไปใช้ในโครงการลงทุนในพม่า

นายจักรพรอุ่นจิตต์ ซึ่งเป็นสถาบันอิสระสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสถาบันฯ ได้เร่งจัดทำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ โดยการจัดทำมาตรฐานทั้ง 2 ด้านนี้ถือเป็นเป้าหมายสำคัญอันดับแรก ๆ ที่ประเทศไทย

เนื่องจากขณะ ที่ต้องการใช้ผู้รับเหมา พิเศษทวายในประเทศพม่าและโครงการอื่น ๆ 2-3 ปีข้างหน้า (เออีซี) ในปี 2558

นายจักรพรกล่าวว่า เพราะขณะนี้ มาที่สถาบันฯ ว่ามีคุณภาพมาตรฐานมากน้อยเพียงใดเพราะต้องการที่จะว่าจ้าง หากมีการไปรับเหมางานก่อสร้าง อาทิพม่ากัมพูชาและลาวที่กำลังเปิดประเทศรองรับเออีซี

"โดยเฉพาะการรับเหมางานก่อสร้างในพม่าที่กำลังตื่นตัวอย่างต่อเนื่องทั้งอาคารสำนักงานโรงแรมรีสอร์ตตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โรงไฟฟ้าในเมืองทวายและหัวเมืองอื่น ๆ ที่จะทยอยตามมา ฝีมือและความชำนาญในบางประเภทเช่นการปูพื้นกระเบื้องการปูหลังคาที่ต้องใช้ความแม่นยำ

เมื่อมีการกำหนดมาตรฐานดังกล่าวขึ้นมา หน่วยงานภาครัฐหรือสถาบันการศึกษาให้เป็น เข้มข้น ของหน่วยงานด้านแรงงานต่างๆก่อนทำการทดสอบเพื่อออกใบอนุญาตว่าผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานซึ่งแรงงานที่ผ่านการทดสอบจะได้ มากยิ่งขึ้น

นายจักรพรกล่าวว่ามาตรฐานดังกล่าวคาดว่าจะสามารถนำมาใช้ได้ในเร็ว ๆ นี้ แต่ขอย้ำว่า ยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย หรือกรณีของแรงงาน

"ผู้ที่เข้ารับการอบรมและทดสอบเมื่อได้ใบรับรองจากสถาบันฯ ก็จะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในการออกไปหางานทำในต่างประเทศให้มีโอกาสได้งานทำมากขึ้น

ขณะเดียวกันสถาบันฯ จะมีการผลักดันให้ 9 สาขาอาทิมาตรฐานช่างฉาบปูนมาตรฐานช่างก่ออิฐมาตรฐานช่างก่อคอนกรีตอิฐบล็อกมาตรฐานช่างปูกระเบื้องมาตรฐานช่างเชื่อม เป็นต้น

สำหรับมาตรฐานทางวิชาชีพนี้ไม่เพียง แต่ แต่ยังเป็นการคุ้มครองดูแลผู้บริโภคไปพร้อม ๆ กันเนื่องจากสถาบันฯ จะมีรายชื่อผู้รับเหมาที่มีมาตรฐานเพื่อใช้ในการแนะนำและเพื่อการตัดสินใจของผู้บริโภคโดยระยะยาวจะมีการจัดทำบัญชีรายชื่อ ทั่วประเทศที่มีมาตรฐาน 5 ระดับดังนี้ 1. ระดับขั้นต้น 2. ระดับทองแดง 3. ระดับเงิน 4. ระดับทอง 5. ระดับทองคำขาว สำหรับผู้ที่จะขอมาตรฐานไอเอสโอต้องอยู่ในระดับทองหรือสูงกว่าคือระดับทองคำขาว

จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีว่าจ้างช่างรับเหมาสมัครเล่นในการซ่อมแซมบ้านที่ถูกน้ำท่วมโดยผู้รับเหมาบางรายทิ้งงานรวมทั้งเนื้องานไม่มีคุณภาพ (สคบ. ) เป็นจำนวนมากปัญหาเหล่านี้ในอนาคต เพราะก่อนการว่าทำสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลาง สถาบันฯ หรือไม่ "