ผลงานผลิตและออกแบบประตูรั้วเหล็กและติตตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท SRL 400 kg. มบ.พฤกษา คลอง3
  • 21 กุมภาพันธ์ 2017 at 10:58
  • 1275
  • 0

  

 

ผลงานผลิตและออกแบบประตูรั้วเหล็กและติตตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท SRL 400 kg.

ณ หมู่บ้านพฤกษา คลอง3

เดิมบ้านลูกค้าเป็นประตูโครงการ จึงมีความสนใจให้ HDC AUTOGATE ออกแบบและผลิตประตูรั้วโครงเหล็กตกแต่งด้วยไม้เทียมทาสีไม้เลียนธรรมชาติ ด่้วยสีโอ๊ค

พร้อมติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมทบานเลื่อน Roger SLR 400kg. Made in Italy

ผลงานผลิตและออกแบบประตูรั้วเหล็กและติตตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท SRL 400 kg.  ณ หมู่บ้านพฤกษา คลอง3

 

ผลงานผลิตและออกแบบประตูรั้วเหล็กและติตตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท SRL 400 kg.  ณ หมู่บ้านพฤกษา คลอง3

 

ผลงานผลิตและออกแบบประตูรั้วเหล็กและติตตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท SRL 400 kg.  ณ หมู่บ้านพฤกษา คลอง3

 

ผลงานผลิตและออกแบบประตูรั้วเหล็กและติตตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท SRL 400 kg.  ณ หมู่บ้านพฤกษา คลอง3

 

ผลงานผลิตและออกแบบประตูรั้วเหล็กและติตตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท SRL 400 kg.  ณ หมู่บ้านพฤกษา คลอง3

 

ผลงานผลิตและออกแบบประตูรั้วเหล็กและติตตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท SRL 400 kg.  ณ หมู่บ้านพฤกษา คลอง3

 

ผลงานผลิตและออกแบบประตูรั้วเหล็กและติตตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท SRL 400 kg.  ณ หมู่บ้านพฤกษา คลอง3